Romatizma

EL VE EL BİLEĞİNDE ROMATİZMA

ROMATOİD ARTRİT GENEL BİLGİLER
Hastalığın Tanımı
Romatoid artrit genellikle el ve ayak eklemleri de dahil olmak üzere, simetrik olarak eklemlerde inflamasyon ve bunun sonucunda şişme, ağrı ve zamanla eklem içinde hasara yol açan otoimmün bir hastalıktır.

Hastalığın Nedenleri
Romatoid artrit vücutta değişik bulgular ile de ortaya çıkabilir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik yatkınlık ve diğer birçok faktör hastalığı oluşturan otoimmün reaksiyonu ortaya çıkarıyor olabilir. Hastalık toplumda % 1 oranında görülür ve kadınlarda erkeklere oranla 2 veya 3 kat daha sıktır. Genellikle 25-50 yaş arasında ortaya çıkar. Ancak diğer yaşlarda da görülebilir. Bazı kişilerde hastalık kendiliğinden gerileyebilir. Tedavi ile her dört kişiden üçünün bulguları azalabilir. Ancak buna karşın her on kişiden birinde dereceli işlev kaybı gelişir. Bu hastalıkta otoimmün sistem eklem yüzeyini örten dokulara yönelir. Giderek kıkırdak, kemik ve eklem bağları aşınır, eklemin içinde skarlar oluşmasına yol açar. Sonuçta eklemler değişen oranlarda yıkıma uğrarlar.

Belirtiler ve Komplikasyonlar

 • Romatoid artrit aniden aynı anda birden fazla eklemde inflamasyon ile ortaya çıkabilir.
 • Çoğu zaman sessizce başlayıp çeşitli eklemleri etkiler.
 • Vücudun sağ veya sol tarafında belirli bir eklem tutulmuşsa, aksi tarafta da aynı eklemde inflamasyon ortaya çıkar.
 • El ve ayak parmakları, el bileği, dirsek, ayak bileği gibi küçük eklemlerde başlaması tipiktir. İnflamasyon olan eklemler, sıklıkla uyandıktan ya da uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra ağrılı ve sıklıkla tutuktur.
 • Bazı hastalar öğleden sonraları kendilerini yorgun ve güçsüz hissederler.
 • Etkilenen eklemler büyüyerek deforme olabilirler.
 • Kimi eklemlerde kontraktür gelişir ve belirli bir pozisyonda kalıp açılamazlar. El parmakları serçe parmağına doğru eğilir. Şiş el bileğinde karpal tünel sendromu gelişebilir.
 • Diz arkasında oluşabilen kistler, patlayarak ayaklarda şişme ve ağrıya neden olabilirler.
 • Hastaların % 30-40’ında genellikle hasta eklemlere yakın yerlerde, deri altında nodüller ortaya çıkar.
 • Romatoid artrit hafif bir ateş ile birlikte damarlarda vaskülit adı verilen inflamasyonlara da yol açabilir. Bunun sonucu olarak sinir hasarı ayak ülserleri görülebilir.
 • Akciğer zarının ya da kalbin en dış tabakasının inflamasyonu (plörezi, perikardit) veya skar oluşumu sonucu göğüs ağrısına, solunum güçlüğüne ve kalp fonksiyonunun bozulmasına yol açabilir.
 • Bazı hastalarda lenf bezleri şişebilir, Sjögren sendromu ya da gözlerde inflamasyon da oluşabilir.

 Tanı
Romatoid artriti, artrit yapan diğer hastalıklardan ayırmak bazen zor olabilir. Aşağıdaki bulgulardan dördü olan hastalarda romatoid artrit olasıdır.

 • Sabahları 1 saatten fazla süren tutukluk (en az altı haftadan beri)
 • Üç ve daha fazla eklemde inflamasyon (en az altı haftadan beri)
 • El, el bileği ve parmaklarda artrit (en az altı haftadan beri)
 • Kanda romatoid faktör bulunması
 • Röntgen filminde karakteristik değişiklikler.

Hastalarda laboratuvar testleri, eklem sıvısı muayenesi veya bazen de biyopsi, tanı için gerekli olabilir. 9/10 hastada kanda eritrosit sedimantasyon hızı artmıştır. Çoğu hastada hafif anemi vardır. Nadiren akyuvar sayısı da azalır.
Romatoid artritli hastaların çoğunda kanda ayırt edici antikorlar mevcuttur. Her on hastadan yedisinde romatoid faktöre rastlanır. Bu aynı zamanda kronik karaciğer hastalarında ve bazı infeksiyonlarda (kimi kişilerde) hastalık olmaksızın da pozitif olabilir. Romatoid faktörün yüksek düzeyde olması romatoid artritin şiddeti ile ilişkilidir.

Önlem ve Tedavi
Romatoid Artritli hastalarda tedavi çok yönlü yürütülür. Hastalara ilaç tedavileri yanında, bilinçlendirme, dinlenme ve egzersiz önerileri, başkalarına bağımlı olmalarını önleyebilecek destek araçlar sağlanması ileri olgularda cerrahi tedaviler söz konusu olabilir.
   Tedavi inflamatuvar süreci baskılamak, hastayı aktif hale getirmek, tutukluk ve ağrıyı önlemek ve genel olarak yakınmaları azaltma amacına yöneliktir ancak tamamen hastalığı ortadan kaldırmaz.. Romatoid artrit kontrol edilmediğinde giderek kalıcı fonksiyon kayıplarına yol açtığından tedavi mutlaka bir uzman hekim tarafından yönlendirilmelidir.

EL VE EL BİLEĞİNDE ROMATİZMA

 Poliartrit bulguları gösteren romatizma çoğunlukla 20-60 yaşlarındaki kadınlarda görülür. Bilateral ve simetrik olarak başlar el bileği veya metakarpofalangeal eklemleri tutar. Sinovial enflamasyon ilerleyici tarzda eklemi bozar. Kıkırdak, eklem kapsülü, ligamanlar progresif olarak harap olur. Romatoid sinovit, el ve el bileği seviyesinde ekstasor ve fleksor tendonların sinovial dokularını tutarak uzun dönemde tendon rüptürlerine neden olur.

 Ekstansor tendonlar fleksor tendonlara göre daha fazla tutulurlar. Tendon rüptürü en çok EPL da görülür.

 Romatoid artrit sonucu el ve el bileğinde görülen deformiteler şunlardır:

 • Ulna başının posterior çıkık
 • ECU in anteriora yer değiştirmesi
 • TFCC in destrüksiyonu
 • El bileği kemiklerinin proksimalinin fleksiyona distalinin ekstansiyona gelmesi
 • Parmaklarda ulnar deviasyon (Şek 27)
 • Çekiç parmak deformitesi
 • Boutonniere deformitesi
 • Kuğu boynu defrormitesi
 • Başparmakta Z deformitesi
 • Trapezo-metakarpal eklemde romatoid artrite bağlı dejenerasyon

 Cerrahi tedavi: – Metakarpofalangeal eklemde medikal tedaviye cevap vermeyen romatoid sinovitler için, eklem harabiyetini önlemek amacı ile sinovektomi uygulanır.

 • Tendon rüptürlerini önlemek amacı ile tenosinovektomi
 • Kalıcı eklem destrüksiyonlarında artroplasti uygulamaları (özellikle trapezo-metakarpal eklem ve metakarpofalangeal eklem)
 • Artroplasti uygulaması yapılamayan eklemlere artrodez (özellikle başparmak metakarpofalangeal eklem)